Brexit – Status rezydentury po: Pewny czy niepewny?

15 Jun 2018, 21 mins ago

(Note: This article is also available in English)

 

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Migration Observatory opublikowało raport, w którym wskazano, że znaczna liczba mieszkańców UE w Wielkiej Brytanii może być zagrożona utratą statusu uregulowanego po Brexicie.

Jak dotąd, rząd ogłosił plany stworzenia nowego systemu przyznawania obywatelom UE, którzy obecnie mieszkają w Wielkiej Brytanii – tzw. “ustalonego statusu”. Obecne propozycje nakazują wszystkim obywatelom UE zarejestrowanie się w Home Office poprzez złożenie wniosku oraz określenie ostatecznych terminów, które zależą od wielu czynników. Co najważniejsze, rząd obiecał, że nowy proces składania wniosków będzie bardziej usprawniony i “przyjazny dla użytkownika” niż istniejące procedury Home Office.
Jednym z głównych wyzwań podkreślonych w raporcie jest to, w jaki sposób rząd zagwarantuje, że wszyscy, którzy kwalifikują się do ubiegania się o status rozliczeniowy, będą mogli to zrobić. Obecnie istnieje znaczna liczba obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy nie zdają sobie sprawy, że będą musieli ubiegać się o “status rozliczeniowy” w ramach nowego programu.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że oprócz dorosych również dzieci nie-irlandzkich obywateli UE będą musiały składać wnioski do Home Office, niezależnie od tego, czy ich rodzice takowe składają.. Niestety, często zdarza się, że rodzice uważają, że ich dzieci nie muszą ubiegać się o własne dokumenty pobytu lub że ich dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii są automatycznie obywatelami brytyjskimi. Jest to jednak błąd, ponieważ dane sugerują, że dziesiątki tysięcy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii w rzeczywistości nie są Brytyjczykami i dlatego wymagają indywidualnego potwierdzenia ich statusu pobytu w Wielkiej Brytanii.
Inną grupą osób, które mogą nie zdawać sobie sprawy z konieczności zgłoszenia, są obywatele UE spoza Irlandii, którzy złożyli już wniosek o dokument stałego pobytu w ramach obecnego programu. Obecnie wnioski nadal są przyjmowane przez Home Office w ramach bardziej restrykcyjnego programu za niewielką opłatą w wysokości £65, w którym wnioskodawcy muszą udowodnić, że korzystają z praw traktatowych w Wielkiej Brytanii. Chociaż taka dokumentacja będzie ważna, Home Office stwierdził, że wszyscy nie-irlandzcy obywatele UE będą musieli złożyć nowy wniosek w ramach nowego programu, a ci, którzy już posiadają dokumentację pobytu, będą mogli ubiegać się o niego bezpłatnie.

W raporcie wyjaśniono również, że Home Office będzie znacznie bardziej elastyczny i mniej wymagający w stosunku do dokumentów wymaganych do wniosku o udowodnienie pobytu w Wielkiej Brytanii. Bez wątpienia przyniesie to ulgę tym, którzy wcześniej nie uzyskali rezydentury z powodu braku wystarczających dowodów lub braku posiadania zniesławionego “kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego” (comprehensive sickness insurance).

Ostatecznie, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, będzie wymagane od wszystkich obywateli UE niebędących obywatelami Irlandii, członków ich rodzin oraz członków dalszej rodziny, aby złożyli wniosek do Home Office w celu potwierdzenia ich prawa do pobytu w Wielkiej Brytanii bez względu na to, jak długo tutaj zamieszkują i czy uzyskali wcześniej stałą rezydenturę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ważną kwestią, którą należy rozważyć, jest moment uruchomienia systemu i jego efektywność. Osoby, które nie otrzymały karty pobytu lub stałej rezydentury w ramach istniejącego programu, mogą napotkać na trudności w trakcie podróży do i z Wielkiej Brytanii po wejściu w życie nowych przepisów, w przypadku, gdy rząd nie będzie w stanie poradzić sobie z ilością wniosków.

Gherson ma ponad 30-letnie doświadczenie w rozpatrywaniu wniosków o emigrację  EEA/EU. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami contact us.

 

Informacje zawarte w tym blogu mają wyłącznie charakter ogólny i nie są wyczerpujące ani nie stanowią porady prawnej. Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby informacje i przepisy prawne były aktualne w dniu publikacji, należy podkreślić, że z powodu upływu czasu niekoniecznie odzwierciedla to obecną sytuację prawną. Gherson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub polegania na informacjach zawartych na tym blogu. Aby uzyskać oficjalne porady na temat obowiązującego prawa, prosimy o kontakt z Gherson. Porady prawne udzielane są wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, określonej jako taka i podpisanej przez klienta oraz przez firmę Gherson lub w jej imieniu.

 

©Gherson 2018