Po Brexicie: Przepisy imigracyjne Wielkiej Brytanii najprawdopodobniej będą miały największy wpływ na mniej wykwalifikowanych pracowników z krajów Unii Europejskiej

18 Jun 2018, 56 mins ago

(Note: This article is also published in English and Russian)

 

W swoim niedawnym przemówieniu do Komisji Spraw Wewnętrznych (Home Affairs Committee) przewodniczący Komitetu Doradczego ds. Migracji (MAC), profesor Alan Manning, uświadomił posłom, że nowe przepisy imigracyjne, które mogą zostać wdrożone po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE pod koniec marca 2019, najprawdopodobniej wpłyną negatywnie na pracowników z UE o niższych kwalifikacjach.

W lipcu 2017 r. Home Secretary zlecił MAC (Migration Advisory Committee) ocenę wpływu na brytyjski rynek pracy po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE oraz sposobu dostosowania systemu imigracyjnego Wielkiej Brytanii do nowoczesnej strategii przemysłowej.
Ich raport okresowy ‘Pracownicy z UE na rynku pracy w Wielkiej Brytanii: aktualizacja tymczasowa’ ‘EEA workers in the UK labour market: interim update‘ został wydany kilka tygodni temu. Skoncentrowano się wówczas na dostarczeniu dowodów dla rządowego “projektu nowego systemu migracji po zakończeniu okresu uprawomocnienia w 2021 r.”, w którym stwierdzono, że pracodawcy nie starają się  celowo obsadzić stanowisk pracownikami z krajów UE i nie było żadnych dowodów sugerujących, że imigranci z UE redukują średnią płacę dla pracowników urodzonych w Wielkiej Brytanii.

Profesor Manning podkreślił Komisji Spraw Wewnętrznych, że po rozszerzeniu UE w 2004 r., kiedy dziesięć państw przyłączyło się do niej, duży wzrost liczby imigrantów na stanowiskach o stosunkowo niskich kwalifikacjach był “wyróżnikiem” brytyjskiego rynku pracy. Przewodnicząca MAC  stwierdziła, że nie byłoby wcale zaskakujące, gdyby po Brexicie rząd Wielkiej Brytanii chciał ograniczyć liczbę pracowników o niskich kwalifikacjach, którzy zostali przyjęci do pracy UK.

Stwierdził, że patrząc na zasady imigracji innych krajów na świecie, nawet te, które są uważane za mające “dość otwartą politykę migracyjną”, było oczywiste, że o wiele bardziej restrykcyjne środki imigracyjne były stosowane dla pracowników o niskich kwalifikacjach. Zazwyczaj migranci ci nie mieli możliwości osiedlenia się jako pracownicy, a zamiast tego starali się zabezpieczyć swoje stałe miejsce zamieszkania w tych krajach drogą rodzinną lub azylową. Chociaż profesor Manning nie potwierdził żadnej konkretnej liczby ograniczającej migrantów o niskich kwalifikacjach po Brexicie, uważał, że “możliwa jest znaczna zmiana w stosunku status quo”, podczas gdy wysoko wykwalifikowani pracownicy powinni nadal korzystać z podobnych praw, jakie zapewnia obecny swobodny przepływ pracowników..

Profesor Manning wyraził także zaniepokojenie, że wiele firm nie jest dobrze przygotowanych na zmiany na rynku pracy. Stwierdził, że kiedy MAC spotkał się z pracodawcami “poczucie wszechobecnej niepewności było tam przez cały czas”. Niektórzy pracodawcy powiedzieli MAC, że “wstrzymali swoje plany ekspansji”, dopóki rząd nie przedstawi więcej jasnych informacji na temat przepisów i regulacji dotyczących okresu po Brexicie.

Zapytany, “czy ma zaufanie do Home Office, aby móc stworzyć i operować systemem, który będzie zajmować się tym skomplikowanym procesem” profesor Manning stwierdził, że zadaniem MAC jest dostarczanie zaleceń dla rządu i nie angażowanie się po stronie operacyjnej działań rządu. Przyznał jednak, że na spotkaniach z pracodawcami stało się jasne, że rzadko zdarza się, by wyrazili oni zaufanie do sposobu z jakim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych radzi sobie z Brexitem.

Ostateczny raport MAC zostanie opublikowany we wrześniu 2018 r. Coraz częściej jednak oczekuje się, że rząd może “zawrzeć umowę migracyjną” z UE przed opublikowaniem raportu.

Gherson ma ponad 30-letnie doświadczenie w rozpatrywaniu wniosków o emigrację  EEA/EU. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami contact us.

 

Informacje zawarte w tym blogu mają wyłącznie charakter ogólny i nie są wyczerpujące ani nie stanowią porady prawnej. Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby informacje i przepisy prawne były aktualne w dniu publikacji, należy podkreślić, że z powodu upływu czasu niekoniecznie odzwierciedla to obecną sytuację prawną. Gherson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub polegania na informacjach zawartych na tym blogu. Aby uzyskać oficjalne porady na temat obowiązującego prawa, prosimy o kontakt z Gherson. Porady prawne udzielane są wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, określonej jako taka i podpisanej przez klienta oraz przez firmę Gherson lub w jej imieniu.

©Gherson 2018