Plan Wyjścia Z Unii Europejskiej

22 Jun 2018, 38 mins ago

(Note: This article is also published in English and Russian)

 

W dniu 25 maja 2018 r. pojawiły się nowe szczegóły dotyczące nowego “Planu wyjścia z UE”, przedstawionego w celu określenia praw obywateli UE po wycofaniu się Wielkiej Brytanii z UE. Te dodatkowe szczegóły zostały opublikowane w odpowiedzi Home Office na raport Komisji do Spraw Wewnętrznych w Izbie Gmin (Home Affairs Select Committee of the House of Commons) na temat przekazania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office) komponentu imigracyjnego Brexitu.

Jak już wiadomo, rząd Wielkiej Brytanii uruchomi nowy system rejestracji dla obywateli UE do końca 2018 r., który zastąpi obecny proces ubiegania się o stałą rezydenturę. Ponieważ program ten jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami imigracyjnymi, status obywateli UE będzie przyznawany na mocy prawa krajowego.

Wcześniej rząd powoływał się na nowy “uregulowany status rezydentury” przyznawany obywatelom UE, którzy przez conajmniej pięć lat mieszkali w Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że status ten zostanie nazwany pobytem nieokreślonym (“ILR”). Jest to ten sam status jaki jest przyznawany osobom, których wniosek o pobyt stały (zgodnie z przepisami imigracyjnymi) został rozpatrzony pomyślnie.

Obywatele UE, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, będą korzystać z tych samych praw co obywatele państw spoza UE, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii “z wyjątkiem sytuacji, gdy umowa zawiera specjalne ustalenia”. Jednym z tych specjalnych ustaleń jest to, że ILR przyznany w ramach tego programu wygasa po pięcioletniej nieobecności w Wielkiej Brytanii zamiast jak dotychczas dwóch lat.

Należy zwrócić uwagę na to, że chociaż kompleksowe ubezpieczenie chorobowe nie będzie już wymagane w celu uzyskania statusu, nadal będzie wymagane do uzyskania dostępu do usług NHS. Oznacza to, że obywatele UE nadal będą potrzebować niezbędnego ubezpieczenia w zakresie jakiejkolwiek opieki medycznej otrzymanej w Wielkiej Brytanii.

W chwili obecnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadal pracuje nad umową z pozostałymi państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegią, Islandią i Liechtenstein) oraz Szwajcarią. Dalsze informacje na temat programu wyjścia z UE są oczekiwane w nadchodzących tygodniach.

Jeśli chcesz omówić swoje prawa imigracyjne i otrzymać profesjonalną pomoc, skontaktuj się z nami contact us.

dokłada się wszelkich starań, aby informacje i przepisy prawne były aktualne w dniu publikacji, należy podkreślić, że z powodu upływu czasu niekoniecznie odzwierciedla to obecną sytuację prawną. Gherson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub polegania na informacjach zawartych na tym blogu. Aby uzyskać oficjalne porady na temat obowiązującego prawa, prosimy o kontakt z Gherson. Porady prawne udzielane są wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, określonej jako taka i podpisanej przez klienta oraz przez firmę Gherson lub w jej imieniu.

©Gherson 2018