Brexit: Wielka Brytania ułatwi imigrantom z UE pozostanie w UK

20 Jun 2018, 41 mins ago

(Note: This article is also available in English)

W najnowszym opracowaniu Brexitu dokument imigracyjny ujawnił, że Wielka Brytania ułatwi imigrantom z UE pozostanie w Wielkiej Brytanii. Ta nowa sugestia szokuje po ciągłych obietnicach rządu dotyczących “przejęcia kontroli nad granicami Wielkiej Brytanii”.

Dokument strategiczny, opublikowany w The Sunday Times, sugeruje, że rząd chce usunąć istniejące wymogi stwierdzające, że osoby ubiegające się o prawo stałego pobytu muszą wykazać, że posiadają kompleksowe ubezpieczenie chorobowe (w pewnych kategoriach) oraz że praca wykonywana jest “autentyczna i efektywna”.

Nowe plany Theresy May dotyczące wprowadzenia “domniemanego przyznania, a nie odmówienia” ustalonego statusu w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie spowodują wzrost liczby wniosków o imigrację, w szczególności w trakcie 20-miesięcznego okresu wdrażania Brexitu od 29 marca 2019 r. Do 31 grudnia 2020 r.

Jednak dokument strategiczny sugeruje również, że nie ma jasnego obrazu co do liczby pracowników potrzebnych do tego, aby te plany działały. Szacunki wskazują, że liczba biurokratów potrzebnych do zajęcia się nową polityką podwoi się z 700 do 1500. Mimo to do tej pory jedynie 200 pracowników otrzymało poświadczenie bezpieczeństwa w celu rozpoczęcia zadania.

Rząd poinformował, że “kolejnych 260 pracowników jest rekrutowanych do nowego centrum rozstrzygania problemów (Customer Resolution Centre) dla osób ubiegających się o status ustalony (settlement scheme customers)”.

Ponadto dokument strategiczny zaleca równe traktowanie imigrantów z UE jak i spoza, argumentując, że “imigranci z UE nie będą bardziej preferowani w stosunku do imigrantów spoza UE w Wielkiej Brytanii” oraz że ministrowie “włączą migrację UE do jednego globalnego systemu imigracji , stosując obecne zasady dotyczące obywateli spoza UE”.

Choć nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób może funkcjonować nowy system wizowy dla imigrantów z UE, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że chce uczynić proces uzyskania ustalonego statusu jak najbardziej prostym dla obywateli krajów UE.

Gherson ma ponad 30-letnie doświadczenie w rozpatrywaniu wniosków o emigrację  EEA/EU. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie, skontaktuj się z nami contact us.

 

Informacje zawarte w tym blogu mają wyłącznie charakter ogólny i nie są wyczerpujące ani nie stanowią porady prawnej. Chociaż dokłada się wszelkich starań, aby informacje i przepisy prawne były aktualne w dniu publikacji, należy podkreślić, że z powodu upływu czasu niekoniecznie odzwierciedla to obecną sytuację prawną. Gherson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, które mogą wyniknąć z dostępu lub polegania na informacjach zawartych na tym blogu. Aby uzyskać oficjalne porady na temat obowiązującego prawa, prosimy o kontakt z Gherson. Porady prawne udzielane są wyłącznie na podstawie pisemnej umowy, określonej jako taka i podpisanej przez klienta oraz przez firmę Gherson lub w jej imieniu.

©Gherson 2018